schwatech
complex simplicity
İstehsal Optimizasiyası

İstehsalat Sahəsindəki Problemlərin Analizi
Mütəxəssislərimiz tərəfindən istehsalat sahəsindəki avadanlıqlar, işçi heyəti, potensial ixracat gücü dərindən araşdırılaraq maksimum faydalılığın əldə olunmasına maneə olan problemlər tapılır. 

 

Konsept Hazırlanması və Təklif
İstehsal xərcləri, avadanlıq təkmilləşdirmə, prosesin tənzimlənməsi kimi nüanslar nəzərə alınaraq yüksək nəticə üçün bir neçə konsept təqdim olunur. 

 

Tətbiq
Seçilən konsept üzərində yeni avadanlıqların təklifi, əvvəlki avadanlıqların modifikasiyası və yerdəyişməsi, çalışanların məlumatlılığın artırılması, iş bölgüsünün aparılması və lazımi avadanlıqla düzgün şəkildə işləməsi, prosesin maksimum dərəcədə avtomatlaşdırılması kimi nüanslar həll olunur. 


Monitorinq
Tətbiq olunan istehsal prosesi və nəticələri analiz edilir, əvvəlki situasiya ilə müqayisə olunur, faydalılığı ölçülür.