schwatech
complex simplicity
Kütləvi İstehsal

İstehsala Uyğunlaşdırma və Optimallaşdırma
Kütləvi istehsal prosesi prototip hazırlanmasından fərqli olduğundan nümunə kütləvi istehsala uyğunlaşdırılır.  İstehsalatın maksimum keyfiyyətə yüksəldilməsi və ən xırda məsələlərə qədər qüsurların aradan qaldırılmasını əhatə edən optimallaşdırma prosesi ilə əldə olunan məhsulların xəta payı minimuma endirilir.


İnfrastruktur Bəlirlənməsi və Təhlükəsizlik təlimi
Bu mərhələdə istehsal xəttinin qurulmasına dair tekniki konsultasiya verilir. İstehsalatda istifadə olunan avadanlıqların necə idarə olunacağı işçilərə öyrədilir, təhlükə yaranmaması üçün lazımi davranışlar və təhlükə anında edilməli olanlar haqqında təlim keçirilir.


Tədarükçülərin Müəyyənləşdirilməsi və Logistika
Məhsul üçün ehtiyac duyulan keyfiyyətli və sərfəli xammal və detal tədarükçüləri araşdırılır, bu hissələrin daşınması üçün optimal variantlar tövsiyyə olunur.